16 September 2016

Masuk Belajar dan Yeay!

UKM dan sudah mula fikir tajuk tesis. Ikram kata rambut aku sudah habis. Kalau buat phD agaknya terus botak.

______

Semoga Tuhan terus menuntun langkah ku.
Doakan ya :)

No comments:

Post a Comment